Jullovet.se

Ett barn är fött på denna dag

Ett barn är fött på denna dag är en julpsalm med text av Martin Luther, egentligen verserna 2, 8, 10 och 11 ur hans psalm Av himlens höjd oss kommet är (Vom Himmel hoch). Psalmen översattes till svenska av Olaus Martini år 1617 och bearbetades av Johan Olof Wallin år 1817.

Text: Martin Luther, Olaus Martini

1.
Ett barn är fött på denna dag,
så var Guds välbehag.
Det föddes av en jungfru skär,
Guds Son det barnet är.
Dock vilar du i ringhet klädd
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!
Vår gäst du vorden är.

2.
Om världen ännu större var,
av guld och pärlor klar,
så vore den dock alltför klen
till säng åt dig allen.
Dock vilar du i ringhet klädd
på fattigdomens bädd.
Välkommen var, o Herre kär!
Vår gäst du vorden är.