Jullovet.se

Fröjdas, vart sinne

Fröjdas, vart sinne är en julpsalm av Nils Frykman, tryckt i Sanningsvittnet 1881 under rubriken ”Julmorgonen”, med melodi av Theodor Söderberg. I bearbetad form publicerades psalmen i 1986 års psalmbok. Där har fjärde versen strukits, och sista versens tredje och sjätte rad ändrats till "Ära åt Herren Gud" respektive "änglarnas glädjebud", samtidigt som fjärde och femte raden bytt plats. I Lova Herren (1987) har fjärde versen strukits, men femte versen kvarstår där oförändrad.

Text: Nils Frykman / Musik: Theodor Söderberg

Fröjdas, vart sinne,
julen är inne,
Frälsaren kommen är.
Se, huru ljusen
brinna i husen,
prisande vännen kär.

Natten förjagas,
redan det dagas,
sällhetens sol uppgår.
Herden för hjorden
mänska är vorden.
Nu är det jubelår.

O vilken ära:
Gud är oss nära,
Herren ibland oss bor.
Han till de ringa
himlen vill bringa.
Säll den på honom tror!

Driv ur mitt hjärta
oro och smärta,
Jesus, ack, bliv hos mig!
Världen må fara,
din vill jag vara
nu och evinnerlig.

Gamla och unga,
låtom oss sjunga:
Ära ske Jehova!
Ljude de orden
vitt över jorden,
amen, halleluja!