Jullovet.se

Stilla natt

Stilla natt (ibland kallad julpsalmen) är en julpsalm, ursprungligen en tyskspråkig julsång från år 1818, med text av Joseph Mohr och musik av Franz Gruber. Sången översattes till svenska av Carl Oscar Mannström år 1915 och av Edvard Evers 1917. Ytterligare en version publicerades av Torsten Fogelqvist år 1937, vilken dessvärre inte får publiceras på grund av upphovsrättsskydd.

Text: Joseph Mohr, C.O. Mannström, E. Evers

Version 1 – C. O. Mannström (från 1915)

1.
Stilla natt, heliga natt!
Allt är tyst. Klart och glatt
Skiner stjärnan på stallets strå
Och de korade helgon två,
Som kring Guds Son hålla vakt. :,:

2.
Stora stund, heliga stund!
Änglars här slår sin rund
Kring de vakande herdars hjord,
Vitt kring rymden går glädjens ord:
Eder är Frälsaren född! :,:

3.
Helga natt, full av frid,
Frälsningens gryningstid!
Nu begynner vårt jubelår,
Räddningstimman för jorden slår,
Krist, i din födelsestund! :,:

Version 2 – Edvard Evers (från 1917)

1.
Stilla natt, heliga natt!
Allt är frid. Stor och blid
Betlehemsstjärnan på fästet står.
Kärlek varar och andakt rår:
född är Frälsaren Krist,
född är Frälsaren Krist.

2.
Stilla natt, heliga natt!
Se, vad ljus! Hör, vad brus!
Änglaskaror med mäktig röst
lovar Gud för all världens tröst:
född är Frälsaren Krist,
född är Frälsaren Krist.

3.
Stilla natt, heliga natt!
Mörkret flyr, dagen gryr.
Över släktenas pilgrimsgång
svävar signande änglasång:
född är Frälsaren Krist,
född är Frälsaren Krist.