Jullovet.se

Goder afton i denna sal

Goder afton i denna sal är en traditionell svensk luciasång, vars text anpassas efter vilken tidpunkt på dygnet den sjungs; på morgonen och förmiddagen sjungs Goder morgon i denna sal.

Textförfattare: Okänt

Goder afton i denna sal!
Goder afton i denna sal!
Eder önska vi. Eder önska vi.
En angenäm aftonstund.
En angenäm aftonstund.

Alla flickor i denna sal.
Alla flickor i denna sal.
Eder önska vi. Eder önska vi.
En angenäm aftonstund!
En angenäm aftonstund!

Alla pojkar i denna sal.
Alla pojkar i denna sal.
Eder önska vi. Eder önska vi.
En angenäm aftonstund!
En angenäm aftonstund!