Jullovet.se

Goder morgon i denna sal

Goder morgon i denna sal är en traditionell svensk luciasång som passar utmärkt för sång vid luciafirande. Sångtexten varierar efter vid vilken tidpunkt på dygnet den sjungs; på kvällen sjungs istället Goder afton i denna sal.

Textförfattare: Okänt

Goder morgon i denna sal.
Goder morgon i denna sal.
Eder önska vi. Eder önska vi.
En angenäm morgonstund.
En angenäm morgonstund.

Alla flickor i denna sal.
Alla flickor i denna sal.
Eder önska vi. Eder önska vi.
En angenäm morgonstund.
En angenäm morgonstund.

Alla pojkar i denna sal.
Alla pojkar i denna sal.
Eder önska vi. Eder önska vi.
En angenäm morgonstund.
En angenäm morgonstund.