Jullovet.se

Sankta Lucia, ljusklara hägring

Sankta Lucia, ljusklara hägring, ofta kallad Luciasången, är en luciasång som ofta sjungs i luciatider i Sverige. Originalet skrevs och tonsattes av den italienska kompositören Teodoro Cottrau år 1835. När sången spreds till Sverige i början av 1900-talet översattes den flera gånger till svenska. En av de första översättningarna var just Sankta Lucia, ljusklara hägring, gjord av Sigrid Elmblad år 1924. Denna version är numera särskilt vanlig vid luciafirandet.

Ytterligare två populära översättningar är Natten går tunga fjät (1928) och "dagisversionen" Ute är mörkt och kallt (1958), vars texter dessvärre inte får publiceras på grund av upphovsrättsskydd.

Text: Sigrid Elmblad

Sankta Lucia, ljusklara hägring,
sprid i vår vinternatt glans av din fägring.
Drömmar med vingesus under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.
Drömmar med vingesus under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Kom i din vita skrud, huld med din maning.
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning.
Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.
Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar,
signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.
Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Stjärnor som leda oss, vägen att finna,
bli dina klara bloss, fagra prästinna.
Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.
Drömmar med vingesus, under oss sia,
tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.